Latgales dati

1962. gada 1. septembris

Jaunuzceltā skola atradās Kandavas ielā 17.
No 1964. gada 4. vidusskola izvēlējās par sava darba svarīgāko prioritāti matemātikas virzienu, bet no 1971. gada skola kļuva par Daugavpils pedagoģiskā institūta fizikas un matemātikas fakultātes bāzes skolu.
2002. gadā 4. vidusskola apvienota ar Eksperimentālā vidusskolu un izveidota pilsētas Centra ģimnāzija.
Kopš 2012. gada 1. augusta tā ir Centra vidusskola.
Mācību iestādes vadītāji:
Ņina Stupāne /1962-1963/
G. Bobrova /1963-1983/,
O. Hļebnikovs /1983-1987/,
Nadežda Hetmane /no 1987-/.

Atsauces