Latgales dati
Izglītības darbiniece (skolotāja Jēkabpils apriņķa Mēmeles pamatskola, Neretas vidusskola /1944-1975/).
Beigusi Daugavpils valsts skolotāju institūtu /1941/.
Dzīvesbiedrs klasesbiedrs Arvīds Auns-Velme.
Mirusi 1999. gada 18. septembrī Neretā. Apbedīta Neretas kapos 1999. gada 18. septembrī.
Atsauces
  • Kudiņa, Ģ. (red.). Atmiņu grāmata. 1934-1940. Veltīta Daugavpils valsts skolotāju institūta 70 gadu jubilejai un Valerijas Seiles 100 gadu atcerei. Daugavpils Latviešu biedrības izdevums, 1991. 102. - 103.lpp.