Latgales dati

1940. gada 13. jūnijs

Izlaiduma ievadā Vienības nama koncertzālē notiek apvienotais sarīkojums ar skolotāju institūta, komercskola sun ģimnāzijas absolventu (kopā 145) piedalīšanos. Dalībniekus uzrunāja tautas labklājības ministrs J.Volonts. Pēc tam audzēkņi pulcējās savās mācību iestādēs.
DVSI 28 absolventi: atšifrēti 54%
Arvīds Auns-Velme, Elza Aveniņa, Anna Balode, Gaida Bebere (klases vecākā), Elizabete Daukša, Valentīna Drozdovska, Adele Dzalbs, Anna Eglīte, Viktorija Gruntmane, Jūlija Klagiše, Viktors Kokins, Jānis Lazdiņš, Mečislavs Mežeckis, Lidija Ozoliņa, Albertīne Pastors, Justīne Pokšāne, Alberts Pušpurs, Jānis Rubins, Valdis Sakars, Demids Sazonovs, Marija Suško, Rozālija Stroda, Jāzeps Tamanis, Oļģerts Tipāns, Arvīds Upesleja-Grants, Vincentīne Vēvere, Ženija Vītola, Tekla Zeile.
Izlaidumā īsu uzrunu par tautskolotāja personību teica mācītājs Roberts Akmeņtiņš (vēlākais profesors, rektors). Spēlēja Jātnieku pulka orķestris. Dejas atklāja absolvents Viktors Kokins un direktore Valerija Seile.
Tas ir pēdējais institūta izlaidums. Sakarā ar jau agrāk ieplānoto institūta slēgšanu audzēkņi, kas bija iestājušies 1935., 1936., 1937. gadā, turpināja mācības Rēzeknes skolotāju institūtā vai citās Latvijas mācību iestādēs.
Rēzeknes skolotāju institūtā neturpināja mācības: (iestāšanās laiks DVSI)):
Irēna Jozāne (1937)

Ir aprēķināts, ka Daugavpils valsts skolotāju institūtu līdz tā slēgšanai absolvējuši 505 audzēkņi. Tai pašā laikā preses publikācijās ir minēts, ka līdz 1940.gada (neieskaitot pēdējo izlaidumu) DVSI beiguši 524 skolotāji.

Atsauces
  • No pedagoģiskās skolas līdz universitātei. Skolotāju sagatavošana Daugavpilī (1921-1996). Red. H.Soms. Daugavpils, 1996. 17.lpp.
  • “524 skolotāju skolotāja.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 17. maijs.
  • “Jaunie skolotāji atvadas no skolas.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 14. jūnijs.
  • Kudiņa, Ģ. (red.). Atmiņu grāmata. 1934-1940. Veltīta Daugavpils valsts skolotāju institūta 70 gadu jubilejai un Valerijas Seiles 100 gadu atcerei. Daugavpils Latviešu biedrības izdevums, 1991. 86.lpp.
F307b90d9462528a2fd9d575e206dd25a4d59eba