Latgales dati

1920. gada 9. septembris

1920. gada 9. - 30. augustā noris arhibīskapa A. Springoviča pirmā Latgales draudžu vizitācija. Pirmo apmeklēja Dagdas baznīcu, pēc tam Asūni, Rēzekni, Landskoronu (par jaunu pārsvētīja baznīcu, iecēla jaunu prāvestu).

Atsauces
  • “METROPOLĪTA ANTONIJA SPRINGOVIČA 70 GADI.” Dzimtenes Balss. 1947. 1. februāris.
5a6c0bc747aa0935ea4e69a0424c0cecf7fa267d