Latgales dati
Dzimis 1930. gada 29. septembrī Ciblas pagasta Voitu sādžā.
Izglītības darbinieks (Kārsavas vidusskolas direktors /1962-1992/),
mākslinieciskās pašdarbības dalībnieks (korists /1945-2002/).
Pedagoga darba stāžs - 53 gadi.
0243282479362fb4683b201ea328d2ef0aa70d82