Latgales dati

2009. gada 18. septembris

Daugavpilī, Daugavas ielā 32, atklātas Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas tika paplašinātas un modernizētas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” ietvaros.