Latgales dati
Dzimis 1890. gada 4. septembrī Skaņkalnes pagastā.
Jurists,
militārs darbinieks (No 1928 Ilükstes robežapsardzîbas apgabala II raj. posteña priekßnieks, no nov. posteña priekšnieks Zilupes robežapsardzîbas apg. (lîdz 1929 XII), no 1930 I Jaunlatgales robežapsardzîbas apg. II raj., martå atva¬inåts disciplinårå kårtå).
Miris.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 203.-204. lpp.