Latgales dati

1737. gada 17. septembris

1737. gada ziņojumos jezuīti detalizēti apraksta baznīcas celtniecības gaitu Daugavpilī. Tas bija toreizējā rezidences vadītāja Teofīla Folka lielais sapnis. Vairākus gadus jezuīti pamazām ražoja ķieģeļus baznīcas celtniecībai (tas bija dārgs process), un beidzot 1737. gada 17. septembrī aizsakās tās celtniecība. Jezuīti uzaicināja arhitektu no Polockas kolēģijas, bet meistarus no Krievijas. Baznīcā tika glabātas svētās relikvijas: "dziļi izdobtajā akmens vidū guldījām Dieva Jēru, sv. Jāņa daļiņas un tās relikvijas, kuras mums bija, proti: Sv. Flavicija mocekļa, Sv. Anonīma mocekļa, sv. Benediktas, sv. Pija, sv. Adriana, sv. Kaliksta, sv. Domninas, sv. Vincenta, sv. Gudencija, sv. Justīnas, sv. Severīnas".
FB Tatjana Bogdanoviča, 2023.
1746. gada Vasarsvētkos, kas iekrita 29. maijā, Livonijas bīskaps Jozefs Puzina iesvētīja jauno baznīcu apustuļa sv. Tadeja Jūdas vārdā.

60bc2baa7d4df0a30b79ff882350d946c9606e61