Latgales dati

2021. gada 26. septembris

Balvas saņēma –
Par inovācijām izglītības procesā:
Valentīna Beitāne, Rēzeknes novada Viļānu vidusskola,
Iveta Ladusāne, Ludzas novada J.Soikāna Ludzas Mākslas skola,
Valentīna Turlaja, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola.
...
Par skola darba kolektīvu motivējošu un prasmīgu attālinātā darba organizēšanu:
Ilona Stramkale, Rēzeknes sākumskolas direktore.
..
Par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā:
Dmitrijs Silovs, Krāslavas Varavīksnes vidusskola,
Sandra Trošina, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.
..
Atzinības rakstu papildbalvas saņēma –
Iveta Seimanova (PII “Annele”, radošā apvienība “Anneles pļavas”, Rīga),
Dainis Poikāns (Malnavas koledža, Viļānu Mūzikas un mākslas skola),
Sandra Rutkovska (Daugavpils Valsts ģimnāzija),
Valentīna Purpiša (Krāslavas Varavīksnes vidusskola).

Atsauces