Latgales dati

1960. gada 1. septembris

Internātskola izvietota jaunajā 4 stāvu skolas ēkā. Skolā 120 audzēkņi, 14 skolotāji. Direktors Aleksandrs Drisins.
1980. gada 1. septembrī atklāta internātskolas jaunā divstāvu ēka.
80. gados internatskolā izveidojās nelabvēlīgi apstākļi. Situācijai skolā tika pievērsta sabiedrības uzmanība. 1982. gadā tika publicēts plašs M. Kosteņeckas raksts.
1988. gadā Kalupes internātskolā dzīvoja 252 skolēni. Skolā strādāja 50 skolotāju un audzinātāju, 38 apkalpojošā personāla darbinieki un ap 10 sezonas darbinieku. Direktore O. Kolomijeca (līdz 1988. gada jūnijam).
Ar Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
1989. gada 28. marta lēmumu likvidēta Kalupes bāreņu un bez vecāku gādības atstāto bērnu internātskola, bet tās vietā no l. jūlija uz intemātskolas bāzes atvērts Kalupes bērnu nams. Bērnu nama audzēkņu apmācības organizētas Kalupes astoņgadīgajā skolā.

Atsauces
  • “Vēl viena internātskola.” Padomju Jaunatne. 1960. 6. septembris [foto].
  • “Partijas rajona komitejā.” Avangards, Daugavpils. 1989. 2. novembris.
  • Arkova, V. “Jauna internātskolas ēka.” Avangards, Daugavpils. 1980. 4. septembris.
  • Isajevs, I. “Nemīlīgā māja.” Avangards, Daugavpils. 1988. 16. jūlijs.
  • Kosteņecka, M. “Reportāža no bērnu dienu zemes.” Padomju Jaunatne. 1982. 8. decembris.
  • Kosteņecka, M. “Reportāža no bērnu dienu zemes.” Padomju Jaunatne. 1982. 10. decembris.
  • Kosteņecka, M. “Reportāža no bērnu dienu zemes.” Padomju Jaunatne. 1982. 11. decembris.
  • Ļeonovs, A. “Kas notiek internatskolā.” Avangards, Daugavpils. 1988. 29. jūnijs.