Latgales dati

1938. gada 21. septembris

Ēku sāka celt 1937. gada 2. jūnijā. Tā ir taisnstūra plāna triju stāvu būve ar rizalītu ziemeļu fasādē un ieejas portiku, virs ieejas portika uzbūvēts balkons ar vienkārša risinājuma metāla margām. Sākotnēji skolas ēka celta kā pamatskola.

Otrā pasaules kara laikā skolas ēka izpostīta, bet vēlāk tā atjaunota. Remontdarbu laikā daļēji zudušas oriģinālās detaļas, atsevišķas būvkonstrukcijas, bet saglabājies telpu plānojums. 1948. gadā skolai piešķirts Bērzpils vidusskolas nosaukums.
Arhitekts J. Riekstiņš

Atsauces
  • “Bērzpils vidusskola (Bērzpils skola).” https://is.mantojums.lv/2839 (23.11.2014).
  • “Jauna skola Bērzpilī.” Latgales Vēstnesis. 1937.12.10.
D9d5ac1d10e2ffed996954b79702c89e890a2cde
5d9da573d7b1e0bfd363416b4dffff0477e74834