Latgales dati
Dzimis 1904. gada 3. septembrī Veckalsnavā Pētera un Madalas Aizsilu ģimenē.
Zinātnieks (folklorists)
publicists,
izglītības darbinieks (Preiļu skola /1923.20.09 - 1923.15.10/, Rušonas skola /1923.15.10. - 1924.01.10/, Krustpils pamatskola /1925. g. 1. 09 - 1926.10.09/, Valsts Zilupes pamatskola /1926.10.09 - 1928.01.08/, Lubānas ģimnāzija /1928.01.08. - 1934.31.07/; Daugavpils skolotāju institūta latviešu valodas skolotājs /1936.15.09-1939.1.09/).
Latvijas tautas universitātes Daugavpils nodaļas sekretārs,
filoloģijas maģistrs, rakstīja doktora darbu.
Pētīja kāzu tradīcijas Latgalē. Vietējā presē pubicētas savāktās teikas.
G. Ozoliņš (2011) "A. Aizsila veikums nav zaudējis savu aktualitāti: viņa pētījums par Daugavpils novada kāzu tradīcijām ne tikai iekļaujas citu Latgales kāzu aprakstu (E. Volteris, H. Tihovskis u. c.) kontekstā, bet arī plašākā - Latvijas kāzu paražu etnogrāfisko aprakstu kopumā (K. Barona, P. Šmita, K. Strauberga, J. Šperliņa, B. Senkēvičas apraksti un pētījumi), sniedzot datus par mazāk zināmu tradīcijas pastāvēšanas daļu un ļaujot iegūt plašāku pētniecisku izpratni par Latgales atsevišķu novadu (Lubānas, Daugavpils) lokālajām kāzu tradīcijas īpatnībām."
Lubānā 1930. g. 31. decembrī viņš apprecas ar Ernu Pureniņu (dzimusi Lubānas pagastā 1911. g. 16. janvārī).
Daugavpilī viņš kopā ar sievu dzīvojis Rīgas ielā 2–4, kur 1940. g. 17. februārī
arī mirst no vēdera plēves iekaisuma.
Miris 1940. gada 17. februārī Daugavpils Sarkanā krusta slimnīcā. Apbedīts Lubānas kapos.
Atsauces
  • “Miris audzinātājs un rakstnieks.” Jaunākās Ziņas. 1940. 19. februāris.
  • Ozoliņš, G. “Arvīda Aizsila Latgales folkloras vākums.” Grām.: Via Latgalica. 3, 2011. 215. -232. lpp.
  • “Via Latgalica 3.” https://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LKM_3.pdf (06.11.2022).
D2debd139c10e478e40e75c96aa8579769f52f1e