Latgales dati

1952. gada 7. septembris

Par partijas apgabala komitejas pirmo sekretāru ievēlēja b. Bisenieku, par otro - b. Žukovu, par trešo - b. Mūkinu.
MInēti šādi uzvārdi:
Lūriņš - apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs,
Dzenis - Daugavpils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas
priekšsēdētājs,
Jeļena Tavrovska - apgabala laikraksta "Sarkanais Karogs" atbildīgā redaktore (apstiprināta),
Kovalevs - Grīvas rajona komitejas sekretārs,
Rjabovs - Kārsavas rajona komitejas sekretārs,
Ņikolajevs - Rēzeknes rajona komitejas sekretārs,
Vaščilko - Ilūkstes rajona komitejas sekretārs,
Paņins - Viļānu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs,

Atsauces
  • “Partijas Daugavpils apgabala pirmā konference.” Sarkanais Karogs, Daugavpils. 1952. 9. septembris.