Latgales dati

1937. gada 19. septembris

Nīcgales lauksaimniecības biedrības dibināšanas sapulci vadīja J. Slūka. Valdē ievēlēja: pr-ks J. Klimons, locekļi — A. Dābola, J. Paķers, A. Soms un L Slūka; revīzijas komisijā: J. Pumpurs, A. Klimons, un K. Golko. Nolēma pie b-bas noorganizēt mašīnu koplietošanas un sabiedriski-kultūrālu sekciju. Biedrībā iestājušies 40 biedri.
Biedrības priekšnieki:
Klimons /1937-1939/
Kazimirs Pakers /1939-1940/.
Biedrības valdē ietipla pagasta vecākais Staņislavs Kalvāns, mežzinis A.Jostsons, tirgotājs Eduards Dabars, pagasta sekretārs A.Dābols.

Atsauces
  • “Aug zemnieku spēks.” Latgales Vēstnesis. 1937. 22.septembris.