Latgales dati

1. novembris

Notikumi

2. novembris

3. novembris

4. novembris

5. novembris

6. novembris

7. novembris

Notikumi

8. novembris

9. novembris

10. novembris

11. novembris

Notikumi

1938

Daugavpilī notiek pazīstamās poļu dejotājas Zjutas Bučinskas (Ziuta Buczyńska, 1910-2002) koncerts.

1996

Krāslavas rajona Šnekovas kapos iesvētītas Latvijas robežsargu atdusas vietas.

12. novembris

Notikumi

1931

Daugavpilī Latgales apgabaltiesā turpinās "poļu process". Tiek atsākts process Poļu savienības lietā sakarā ar apsūdzību par tās statūtu pārkāpšanu.

1999

Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome noslēdz Vienošanos par pašvaldību apvienošanās pamatprincipiem, kas sekmē Līvānu novada veidošanas.

2008

Daugavpilī Kandavas ielā 15. atklāts otrais IKI veikals pilsētā.

13. novembris

14. novembris

15. novembris

16. novembris

17. novembris

18. novembris

Notikumi

1964

Par bīskapu ordinēts Julijans Vaivods (vēlākais kardināls, dzimis Vārkavas pagastā). Bīskapa amatā nokalpoja 25,5 gadus.

1988

Virs Balvu kultūras nama pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

1989

Rēzeknē Atbrīvošanas alejā atklāts piemiņas akmens sarkanā terora upuriem.

1990

Krāslavas stacijā atklāta piemiņas vieta deportētajiem. Uzraksts "Nedzīstošais 1949. gada 25.marts brīdina, lai mūsu sirdis nav no akmens".

1990

Balvu pilsētas parkā kara hospitālī mirušo vācu karavīru apbedījuma vietā uzstādīts Baltais krusts.

2000

Balvos, katoļu kapos, atklāta piemiņas zīme Mālupes - Vīksnas nacionālo partizānu grupas vadītāja Jāņa Liepača piemiņai.

2005

Dibināta biedrība „Latgales vārti". Organizācijas mērķis ir sabiedrības un indivīdu zināšanu, prasmju, iespēju un labklājības attīstība Latgales reģionā.

19. novembris

20. novembris

21. novembris

22. novembris

23. novembris

24. novembris

25. novembris

26. novembris

27. novembris

28. novembris

29. novembris

30. novembris