Latgales dati
Dzimis Pētera un Teklas Paukštu ģimenē 1925. gada 8. augustā Kalupes pagasta Saleniekos Pētera un Teklas ģimenē.
Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskā institūta vecākais pasniedzējs, mūzikas pedagoģijas maģistrs).
Augstskolas docētājs: DVSI mūzikas pasniedzējs, kora diriģents (1950-1952), DPI Mūzikas pedagoģijas fakultātes teorētisko mūzikas priekšmetu vecākais pasniedzējs (1975-1991), dekāna vietnieks neklātienes darbā (1980-1985).
Ir uzrakstījis biogrāfisku apceri par dzīves un darba gadiem "Dzimtās zemes elpa" /2011/.
Māte Tekla (1900-1977) cēlusies no tā paša pagasta Lazdānu dzimtas. Teklas brālis Pēteris Lazdāns, farmaceits, politiķis, sabiedrisks darbinieks.
Atsauces
  • Paukšte, J. “Pa kara celim.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 2011. Kulturvēsturiska un literara godagrōmota. 72.goda gōjums. Latgolas kulturas centra izd., Rēzekne, 2010. 150.-156.lpp.
261f3d9b142331c95209961d57080d8c49f2e65c
1a029ec3977b92be6187d0c9791795dc6ca6355e
99fca900365accb41c530445c1e549edf313e74c
E9c80792a6e459193bab8afdf977dbbee964cafb
524ada1b7ce3987f3a3ba606e6d248aca5d02e73