Latgales dati
Dzimis 1925. gada 8. augustā Kalupes pagasta Saleniekos Pētera un Teklas Paukštu ģimenē.
Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskā institūta vecākais pasniedzējs, mūzikas pedagoģijas maģistrs).
Augstskolas docētājs: DVSI mūzikas pasniedzējs, kora diriģents (1950-1952), DPI Mūzikas pedagoģijas fakultātes teorētisko mūzikas priekšmetu vecākais pasniedzējs (1975-1991), dekāna vietnieks neklātienes darbā (1980-1985).
Ir uzrakstījis biogrāfisku apceri par dzīves un darba gadiem "Dzimtās zemes elpa" /2011/.
Māte Tekla (1900-1977) cēlusies no tā paša pagasta Lazdānu dzimtas. Teklas brālis Pēteris Lazdāns, farmaceits, politiķis, sabiedrisks darbinieks.
Jāņa brāļi:
Viktors 28.03.1922 - 22.04.1999
Staņislavs1923
Pēteris 1929
Miris 2016. gada 28. novembrī Siguldā. Apbedīts Siguldas kapos blakus dzīvesbiedrei Aleksandrai Paukštei (1926-2014)
Atsauces
261f3d9b142331c95209961d57080d8c49f2e65c
1a029ec3977b92be6187d0c9791795dc6ca6355e
99fca900365accb41c530445c1e549edf313e74c
E9c80792a6e459193bab8afdf977dbbee964cafb
524ada1b7ce3987f3a3ba606e6d248aca5d02e73