Latgales dati

2007. gada 26. novembris

Sākas arheoloģiskie izrakumi Preiļu muižas kapelā, kuri turpinās līdz 10.decembrim. Tika atsegta granītakmeņu un ķieģeļu apaļa siena.
Pagrabstāvā sabērtu atkritumu slānī tika atrastas saraustīta grezna tērpa paliekas - ar brokāta diegiem izšūta mundiera priekšpuses detaļas, apkakles un manžetes fragmenti. Vēlāk tika konstatēts, ka tas ir Maltas ordeņa komandora mundieris, kas piederējis Preiļu muižas īpašniekam Jozefam Heinriham Borham.

Atsauces
  • Vilcāne, A. “Borhi un Preiļu muižas kapela arheoloģisko izrakumu gaismā [The Borch family and Preili Manor Chapel in the light of archaeological excavation].” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Daugavpils: Saule, 2004. 348–354.lpp.