Latgales dati

1945. gada 13. novembris

Nacionālā partizāna Augusta Cara mājām Augšmuktos (tagad Vārkavas novads), kurās bija sapulcējusies nacionālo partizānu grupa, uzbruka čekisti. Kaujas laikā, kurā krita partizāns Juris Rudzāts, kā arī vairāki čekisti, Caru dzīvojamā ēka tika nodedzināta. A.Cars tika apcietināts un notiesāts uz 25 gadiem lēģerī. Viņa sieva Marta ar meitām Moniku un Teklu turpmāk dzīvoja saimniecības ēkā. 1949. gada 25. martā viņas tika izsūtītas uz Tomskas apgabalu. Visai ģimenei izdevās atgriezties Latvijā 1960. gadā.
1996. gadā bijušo A.Cara māju vietā uzstādīta piemiņas zīme apkārtnes LTS(p)A dalībniekiem.

Atsauces
410773006caab751ab8d99d992bd8dd78733ea75