Latgales dati
Dzimis.
Pildas pagasta lauksaimnieks.
Viņa ģimene (kopā ar sievu Mariju) ziedoja lielu summu Ludzas ev. lut. baznīcas zvana, kapličas izgatavošanai. Atraitne Marija saņēma TZO Goda zīmi /1935/.
Miris 1934. gada 11. novembrī. Apbedīts Ludzas ev. lut. kapos.