Latgales dati
Dzimusi 1949. gada 7. novembrī Mērdzenes ciema Grabežovas sādžā.
Izglītības darbiniece (fizikas skolotāja /Balvu ģimnāzija/.
Atmodas laikā – LTF atbalsta grupas aktīviste.