Latgales dati

1958. gada 27. novembris

1958. gada 27. novembrī Viļānu rajona darbaļaužu un deputātu padomes 10. sesija, apspriežot jautājumu par pasākumiem kultūras un izglītības darba uzlabošanai rajonā, pēc padomes deputātu priekšlikuma tika pieņemts lēmums izvirzīt valdībai jautājumu par klostera slēgšanu. Klosteris aizņēma 4 istabas bijušā klostera ēkā līdzās baznīcai. Pārējās klostera telpas bija nacionalizatas, un tur tika ierīkota kopmītne vidusskolas skolotājiem.
Viļānu vīriešu klosteri tika slēgts 1959. gada pirmajā pusē.
Viļānos klosteris tika dibināts 1924. gadā, kad mariāņiem uzticēja Svētā Ercenģeļa Miķeļa draudzi Viļānos kopā ar bijušo bernardīņu klosteri. Pirmskara periodā Viļānu klosterī atradās ap 50 klostera brāļiem. Klosterim piederēja 30 ha zemes, 15 govis, 4 zirgi, sīklopi, kā arī kokzāģētava un elektrostacija. Pēc Otrā pasaules kara klosterī palika tikai 20 brāļu.
Mūsdienās Viļānu klosteris darbību ir atjaunojis.

Atsauces