Latgales dati
Dzimis 1929. gada 9. februārī Nautrēnu pagasta Buzdās.
Izglītības darbinieks (skolotājs /Silarašu 7.gadīgajā pamatskola, 1955-1962; Baltinavas internātskola, 1962-1969; Baltinavas vidusskola, 1969-1990/),
tautas muzikants, vijolnieks.
Andrejs Rancāns ir vienīgais vijolnieks Latvijā, kurš spēlē tā saucamajā tautas manierē un 20.gs.pirmajā pusē to apguvis pašmācības ceļā.
2001. gadā par sava novada tradicionālās kultūras saglabāšanu un popularizēšanu saņēmis Lielo folkloras balvu.
Miri 2014. gada 25. novembrī.