Latgales dati
Dzimis 1906. gada 26. novembrī Pēterburgā.
Farmaceits,
Vidzemes artilērijas pulka virsleitnants, farmācijas kapteinis.
Pēc Daugavpils krievu ģimnāzijas pabeigtas kīmijas (farmācijas) studijas LU /1932-1941/. Studentu korporācijas "Lattgalia" filistrs, ieņēmis atbildīgus amatus korporācijā ārzemju darbības laikā.
Otrā pasaules karā Talsu pilsētas aptiekas pārzinis. 1943. gada beigās devies uz austrumu fronti. Kara gaitas īsumā minētas P. Dzintara atmiņās laikrakstā "Laiks" 2008. gadā.
Emigrējis uz Austrāliju.
Dzīvesbiedre Elza Veikle, laulība noslēgta 1933. gadā. Beigusi farmācijas studijas LU /1938/. Dzimusi 1912.11.11 Drustu pagastā. 1940. gada 12. februārī par Kandavas "Vecās aptiekas" īpašnieci kļūst farmaceite Elza Gradiškēvics-Radiškēvics (dz. Veiklis, vēlāk prec. Gulēna, 1912 - 1960, Rīgas Meža kapi)
Kā dzīvesbiedre ārzemēs minēta arī farmaceite Irma Radišķeviča (1909-2008). Prese ziņa: IRMA RADIŠKĒVICS, dzimusi 1909. g. 21. septembri Baku, mirusi 2004. g. 7. novembrī Austrālijā.
Meita zinātņu doktore mikrobioloģijā Ieva Lazdiņa, dzimusi 1947. gadā Vācijā. Viņas vīra Jāņa Lazdiņa vecāki - Daugavpils apgabaltiesas darbinieki: tēvs apbalaltiesas loceklis Jānis Valdemārs Lazdiņš, māte apgabaltiesas sekretāre.
1928. gadā Daugavpilī 45 gadu vecumā mirusi Paulīne Gradiškevičs - Radiškevičs.
Gradiškeviči - Radiškeviči minēti 1941, gada iedzīvotāju sarakstā kā Višķu ciema iedzīvotāji.
Miris 2002. gada 2. decembrī Melburnā.
Atsauces
  • “Latvijas Universitātes studentu datu bāze.” https://www.archiv.org.lv/ (18.08.2023).
  • “Sēru sludinājums.” Laiks, Ņujorka. 2002. 21. decembris.
B642178556efc17c65371185af1fc6d0c2ecb710
1acfa8ab24cdf043202604928ab73ef4412f78a2
F5960a3a00fb25f991400f448fbeb0337ab8120c