Latgales dati
Dzimis 1932. gada 8. novembrī Varakļānu pagastā.
Zinātnieks (vēstures zinātņu kandidāts /1966/; 1956. g. beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fak., vēsturnieks. Aspirantūra: 1963.– 1966. g., klātiene, vēstures zinātnes (spec. — PSKP vēsture). Disertācijas tēma: “Latvijas Komunistiskā partija — darbaļaužu marksistiski–ļeņiniskās audzināšanas organizētāja un vadītāja (1956–1965. g.)”. Zinātn. vad. vēst. zin. kand. A. Raškēvičs (LKP CK Partijas vēstures institūts. Aspirantūru beidzis 1966. gadā),
izglītības darbinieks (Rīgas Medicīnas institūta Marksisma - ļeņinisma katedras vadītājs /1974-/),
preses darbinieks (žurnāla «Rosme» galvenais redaktors (1962 — 1987) un braila redaktors (1987 — 2004)).
Grāmatas "Varakļāni un varakļānieši" galvenais redaktors /2002/.
Atsauces