Latgales dati

2000. gada 20. novembris

Ar Latgales apgabaltiesas 2000. gada 20. novembra spriedumu lietā Nr.2- 417/06 pasludināta paju sabiedrības “PREIĻU SCO", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991 .gada 21 .novembrī Rīgā ar Nr. 00030393 l. adrese: Preiļi, Celtnieku iela 2, maksātnespēja.

Atsauces
  • “Privatizācija.” Latvijas Vēstnesis. 2000. 24. novembris.
Ba154311b67b4edc0bd0abbabfb3e1cb48b359f9