Latgales dati
Dzimusi 1899. gada 10. novembrī Rīgā.
Izglītības darbiniece (Kalupes pamatskolas vācu valodas, dabaszinību, meiteņu mājturības skolotāja).
Represēta, izsūtīta ar ģimeni 1941. gadā no Kalupes pagasta. Atbrīvota 1956.gadā.
Dzīvesbiedrs - mežzinis Georgijs Siļčenko. Laulība noslēgta 1927.gadā.
Dēls Gunārs Siļčenko (13.2.1928). Brīvprātīgi devies uz fronti, par turpmāko likteni ziņu nav.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 224.lpp.
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 42.-43.lpp.