Latgales dati

1924. gada 11. novembris

Centrālā zemes ierīcības komisija piešķir 12,5 ha zemes Rezeknē, Atbrīvošanas alejā 71, lai turpmāk celtu skolotāju institūta ēku. Zeme agrāk piederēja Makašānu pagasta Stučevas muižai.