Latgales dati

1945. gada 1. novembris

Ar šo dienu datēta Latvijas PSR iekšlietu tautas komisāra ģenerālmajora Eglīša vēstule VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētāja vietniekam biedram RJAZANOVAM un Latvijas K(b)P CK sekretāram biedram KALNBĒRZIŅAM par Latvijas PSR Prokuratūras iebildumiem pierādījumu trūkumu dēļ saukt pie atbildības "bandītu atbalstītājus" Kalupes pagastā.
Lietā figurēja Minna Kiepa - dēla, sarkanās armijas dezertiera Kondrāta Kiepa atbalstītāja, Pēteris Lazdāns un Veronika Lazdāne - dēla, sarkanās armijas dezertiera Antona Lazdāna atbalstītāja.

Atsauces