Latgales dati

1946. gada 19. novembris

Daugavpils apriņķa izpildu komiteja Višķu pagasta Zaļumu stacijas tuvumā ierāda Sarkanās armijas vajadzībām 75 ha zemes.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 47.lpp.