Latgales dati

1933. gada 5. novembris

Laikraksts "Latviajs Kareivis": Jaunā skolas ēka uzskatāma par vismodernāko visā Latgalē. Tā ir ļoti skaista celtne. Viņa atrodas tikai 5 km no pad. Krievijas robežas.
Laikraksts "Latvis": Iepretim Indras stacijai tagad paceļas valsts pamatskolas jaunais trīsstāvu nams [...]. Skolu iesāka celt pēc arhitekta I. Blankenburga meta būvuzņēmējs M. Cīrulis 1931. gada pavasarî, nobeidzot būvdarbus 1933. gada 30. augustā. Celtne valstij izmaksājusi nepilnus 186 270 ls. Tā ierīkota pēc jaunlaiku prasībām: ar centrālapkuri, ūdensvadiem, elektrisko. apgaismošanu.

Atsauces
  • “Svētden iesvētīs Indras pamatskolas namu.” Latvijas Sargs. 1933. 3. novembris.
  • “Indra. Pamatskola, [193-].” http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/15891/ (23.02.2019).
  • “Jauna gaismas pils Latgalē.” Latvis. 1933. 4. novembris.
10a49c359f82b0aa46275b142d76f495a196dd6c