Latgales dati
Dzimis 1916. gadā Ašhabadā.
Padomju Latvijas arhitekts.
No 1945. gada līdz 1964.gadam strādāja Latvijas Valsts pilsētu celtniecības pro jektēšanas Institūtā. Pēdējos 10 gadus vadīja tipa ēku projektēšanas nodaļu.
Pēc viņa projektiem uzceltas dzīvojamās ēkas Rīgā un Ventspili, Operetes teātris (sākotnēji Muzikālās komēdijas teātris) Rīgā un citas.
Projektējis arī padomju namu Daugavpilī - tagadējo Universitātes ēku.
Bogačenkovs par namu Daugavpilī (1952) : Ēkas arehitektoniskais Izveidojums ir monumentāls. Pilastru spēcīgais reljefs pasvītro sienas plaknes vertikālo Izbūvi un pastiprina uz laukumu vērstās fasādes nozīmi. Pilastru stingrais ritms, sadalījums
lielos posmos ēkas izskatu padara varenu un svinīgu, reizē saglabājot lietišķu stingrību. Skaidrā telpiskā kompozīcija, mierīgais un vienkāršais fasādu atrisinājums pauž mūsu padomju varas spēku un demokrātismu. Ēkas cokola stāvu 2 metru augstumā nosegs ar granīta plātnēm. Fasādes apmetums būs no granīta graudiem gaišos, siltos toņos. Pa galveno ieeju, uz kuru Izbūvēs
platas granīta kāpnes ēkas centrālajā asī, varēs nokļūt vestibilā, kurš kopējs LKP apgabala komitejai un apgabala Izpildu komitejai. Ieeja LĻKJS apgabala komitejā paredzēta no Lāčplēša ielas. Padomju namā būs konferenču zāle 300 cilvēkiem.
No galvenā vestibila uz citiem stāviem izbūvēs divas kāpnes un liftus".
Ta laika publikacijās Daugavpls nams kopā ar Liepājas namu minēti kā 5. piecgades (1951-1955) svarīgas celtnes saskaņā ar PSKP XIX kongresa direktīvām. Minēts, ka namu arhitekti ir Aivars un Bogačenkovs.
Miris 1964. gada 7. novembrī Rīgā.
Atsauces
  • “Aleksejs Bogacenkovs.” Literatūra un māksla. 1964. 14. novembris.
  • Bogačenkovs, A. “Jaunās piecgades celtnes.” Cīņa. 1952. 14. decembris.
  • Kise, Ē. “Padomju Latvijas arhitektu uzdevumi.” Literatūra un māksla. 1953. 21. jūnijs.
46974be90cb07e49b2517038e16b7941df9d3e52