Latgales dati

1991. gada 14. novembris

Ar Daugavpils pilsētas tautas deputātu padomes valdes (priekšsēdētājs V. Lauksis) lēmumu mainīti 2 ielu nosaukumi.
Rižskaja (Rīgas) iela - Ordeņa iela (cietoksnī). Pamatojums - Agrākā Ļeņina iela jau saucās par Rīgas ielu.
Sarkanarmijas iela - 18.novembra iela.