Latgales dati

1937. gada 14. novembris

Pagasta vecākais Leons Mazurs. Iesvētīšanu veica prāvests Jāzeps Grišāns. Projekta autors doc. Augusts Raisters. Celtniecība izmaksāja 50000 Ls. Prese pauž uzskatu, ka Viļānu pagastnams ir viens no skaistākajiem Latvijā.
Divstāvu namā ierīkoti dzīvokļa pašvaldības darbiniekiem un pagasta policijas vecākam kārtībniekam. Bez daudzām labierīcībām namā bija ierīkots arī ūdensvads, kas tolaik Latgaļe bijis retums.
Ēka saglabājusies līdz mūsdienām (Brīvības iela 25) . Ziņas par namu sagatavojusi Viļānu novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale (2019. gada marts):
• 1939. gaga 9.jūlijā sastādītajā zemes īpašuma lapā redzams, ka pagasta nams ir mūra divstāvu (ar jumta izbūvi) dzīvojamā ēka (ar 16 istabām), apbūves platība – 299 m2.
• Viļēnu lauksaimniecības biedrības valdes sēdeklis atradies Viļēnu pagasta namā (Biedrības darbība atklāta 1937.gada 18.jūlijā).
• Viļēnu savstarpējās apdrošināšanas biedrībaa valdes sēdeklis atradies Viļēnu pagasta namā (biedrības darbība atklāta 1938.gada 12. novembrī).
• Viļēnu krājaizdevu sabiedrības valdes sēdeklis atradies Viļēnu pagasta namā (biedrības darbība atklāta 1939.gada17. septembrī).
• Viļānu rajona izpildkomiteja (1949 – 1962).
• Jumta stāvā darbojās sporta biedrība „Vārpa”(20. gs. 50. gadi).
• 1963.g. Viļānos darbu uzsāka „ГПТУ nr. - 3”(skolas nosaukums tika mainīts vairākas reizes), Šajā ēkā tika izveidotas skolas kopmītnes, līdz tika uzcelta jauna skolas kopmītnes ēka. Pēc kopmītņu pārcelšanas uz jaunajām telpām, ēkā tika iekārtoti mācību kabineti vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem, auto klase, ceļu satiksmes drošības kabinets, automašīnu uzbūves kabinets, militārās apmācības kabinets.
• Mācību process šajā ēkā nenotiek kopš apm. 2006./2008.g. ?
• Labdarības biedrība „Mazumiņš” kopš 2012.gada darbojas „Pagasta nama ēkā - Brīvības iela 25. (darbojas arī šodien). Biedrība aizņem nelielu ēkas telpu daļu, pārejās telpas stāv tukšas.
• AKTS par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – būves Viļānos, Brīvības ielā 25 pārņemšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā. (paraksti: Izglītības un zinātnes ministrija, Viļānu novada domes priekšsēdētājs, 19.04.2010).

Atsauces
  • “Pagastu pašvaldības ceļ jaunus namus.” Rīts. 1937. 15. novembris.
  • “Viļēnos iesvētīts jauns pagastnams.” Jaunākās Ziņas. 1937. 15. novembris.
42201acbef5afed1a31fabd5f0a66255afddcd1b