Latgales dati

1857. gada 6. novembris

1857. gada 25. oktobrī pēc vecā stila
1857.gadā Moģiļevas arhibīskaps Vaclavs Žilinskis vizitē Līksnas draudzē, kur saņem Kalupes grāfa Staņislava Plātera - Ziberga lūgumu nodrošināt Kalupi ar prāvestu. Moģiļevas arhibīskaps Vaclavs Žilinskis nosūtu uz jaundibināto Kalupes draudzi Ilūkstes vikāru Silvestru Beinaroviču. Tā kā baznīca un prāvesta māja vēl top, S.Beinarovičs apmetas Arendoles (Randaukas) muižā, 9 km no Kalupes. Pēc gada prāvests pārceļas uz Kalupi.

Atsauces
  • “Draudžu vizitacija 1935.godā.” Katõļu Dzeive, 1936. Nr.3, 93.lpp.