Latgales dati

1931. gada 8. jūlijs

Dibināšanas sapulcē ievēlēta pirmā valdē: V. Zeinķevičs (priekšsēdētājs), J. Bisinieks (priekšsēdētāja biedrs), A. Brakovskis (kasieris, saimniecības un materiālu pārzinis), Z. Beinarovičs (sekretārs) un Tekla Priekule (valdes loc.).
Biedrības dibināšanas pirmais ierosinātājs bija A. Brakovskis, kurš gadiem ilgi nodarbojās kā amatiers un ir darbojies līdzīga tipa biedrībā Krievijā, pieaicinādams kā dibinātājus V. Šteinmani, J. Bisinieku, K. Kanguru, A. Vitkovski un Z. Beinaroviču.
.

Atsauces
  • “Daugavpils fotoamatieru biedrība.” Objektīvs, 1932. Nr. 2.
2ba387e36d407129655a3f90a0b7f39cf0f54244