Latgales dati

1960. gada 4. novembris

Jaunās skolas celtniecība tika uzsākta Sīļu septņgadīgās skolas direktora Roberta Voroņecka laikā (1959. gada septembrī). Tā tika uzbūvēta gada laikā. Celtniecībā piedalījās apkārtējo kolhozu (“Oškalns”, “ Druva”, “Dubna”) darbaspēks, tehnika.
1962. gadā skola tika pārdēvēta par Sīļu astoņgadīgo skolu.
Ar 1983. gada 15. septembri skola tika pārdēvēta par Rožupes astoņgadīgo skolu.
Mūsdienās tā ir Rožupes pamatskola.

Atsauces
  • Vējāns, A. “Aug spāru vainagu skaistums.” Literatūra un māksla. 1960. 31. decembris.
  • “Skolas vēsture.” http://rozupe.lv/?page_id=16 (17.09.2020).