Latgales dati

1920. gada 20. novembris

Latgales apgabaltiesa biedrība reģistrēta 1920. gada 23. novembrī. (pārbaudīt dibināšanas datumu?)
Tā pārmantoja 1908. gadā dibināto biedrību - pirmo lauksaimniecības biedrību Latgalē. Ar tādu nosaukumu biedrība pastāvēja līdz 1938. gadam, kad pārreģistrācijā tā ieguva nosaukumu "Kalupes lauksaimniecības biedrība".
1920. gadā atjaunošanas sanāksmē piedalījās 39 dalībnieki. Pēc laikraksta "Latgalīts" ziņām: "Ar aizklotu bolsošonu Waldē teik iwalatas sekušas personas: prikšniks b-gs Trepša ar 24 bolsim, prikšnika bidris Jyubu!is - witejais zemniks, ar 13 bolsim, kasirs Spulis - vvitejais školotojs, ar 11 bolsim, waldes lucekli: J. Lazdans ar 16 bolsim un Kokinš ar 16 bolsim - obi witeji iauksaimniki.

Atsauces
  • “Divas jaunas lauksaimniecības biedrības Latgalē.” Tēvijas Sargs. 1920. 28.novembris.
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1938. 3. februāris.
  • “Latgola.” Latgalīts. 1920. 23. decembris.