Latgales dati

1913. gada 16. novembris

1913. gada 3. novembrī pēc vecā stila.
Rekovas zemkopības skolu uzturēja Rekovas kredītsabiedrība. Skolas vadītājs Ādams Turkopuls.
Rekova bija daļa no Baltinavas muižas (7700 desetīnas), kuru savā īpašumā ieguva vietējie zemnieki ar Rekovas kredītsabiedrības starpniecību (vadītājs Jānis Krakops). Vēstures avotos jēdzieni "Baltinava" un "Rekova" dažkārt lietoti paralēli.

Atsauces
  • “Laikrakstu apskats.” Liepājas Atbalss. 1913. 11. novembris.