Latgales dati
Dzimis 1886. gada 15. februārī Baltinavas pagasta Buku ciemā.
Politiķis (Latgales Pagaidu Zemes padomes loceklis, padomes valdes loceklis /1917-1920/),
pašvaldību darbinieks (Baltinava pagasta padomes priekšsēdētājs /1917/).
Latgales 1917.gada maija kongresa dalībnieks.
Pirmais latvietis Baltinavas pagastā ar augstāko izglītību. Pirmais provizors - latvietis Latgalē.
Pēterburgas latgaliešu aktīvs darbinieks. Kopš 1912.gada aktīvs saimnieciskais un sabiedriskais darbinieks Baltinavas pagastā.
Krājaizdevu sabiedrības organizētājs, aptiekas pārzinis.
Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanās 1920.gadā bija Latgales kristīgo zemnieku deputātu kandidātu sarakstā 8.numurs.
Miris 1923. gada 30. maijā Baltinavā.
Atsauces
  • Gailums, V. “Jāņa Krakupa piemiņai.” Rēzeknes Ziņas. 1943. 29. maijs.
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 79. lpp.
  • “Nr.19.” Latgolas Vōrds. 1920. 14. aprīlis.
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20