Latgales dati

1937. gada 14. novembris

Daugavpils cietokšņa baznīcā iesvētītas ēģeles un atklāta piemiņas plāksne Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem latviešu kareivjiem. Piemiņas plāksnē ierakstīti 98 kritušo karavīru uzvārdi. Ērģeles izmaksāja 36 000 Ls., tās izgatavotas vācu firmā "E.F.Walker & Co", kura savā laikā (1895) uzstādīja ērģeles Daugavpils luterāņu baznīcā.
Koncertā piedalījās ērģelnieks Nikolajs Vanadziņš, soliste Anna Skrūzmane, baritons Arturs Vasariņš un koris Jāņa Svennes vadībā.
Sarīkojumā piedalījās arhibīskaps Teodors Grīnbergs un armijas komandieris ģenerālis Krišjānis Berķis.

Atsauces
  • “Piemiņas plāksnes atklāšanas svinības Daugavpilī.” Latvijas Sargs. 1937. 16. novembris [2 foto].
  • “Varoņu piemiņa Daugavpilī.” Jaunākās Ziņas. 1937. 15. novembris.
  • “Garigs koncerts Daugavpils garnizona baznicā.” Latgales Vēstnesis. 1937. 17. novembris.
7d5a30e238d8fe767c6e9d2b3c88415365871dd2
6bb6119a1812301c04b6412dbfc7ebf3fa4f4555