Latgales dati

2008. gada 16. novembris

Ar Latgales Plānošanas reģiona Atzinības rakstu apbalvoti 10 cilvēki:
SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore Veneranda Stramkale,
Rēzeknes Latgales kultūras centra izdevniecības vadītājs, grāmatizdevējs, Rēzeknes Goda pilsonis Jānis Elksnis,
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rēzeknes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Jukna,
Ludzas Bērnu un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne,
Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” vadītāja, Baltinavas vidusskolas valodas un literatūras skolotāja Anita Ločmele,
Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja Anna Kārkle,
biedrības “ Speedway Grand Prix of Latvija” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Ribnikovs,
Daugavpils rajona tautas izglītības un kultūras centra vadītāja Ināra Mukāne,
Rēzeknes Augstskolas rektors, Dr. oec. Prof. Leonārs Svarinskis,
dzejniece un žurnāliste Anna Rancāne.