Latgales dati

1936. gada 28. novembris

Ceremonijā piedalās izglītības ministrs J.Čamanis, pašvaldību darbinieki. Skolai ir divstāvu nams stacijas tuvumā.
Valsts prezidentam Dr. K. Ulmanim nīcgalieši sakarā ar jaunā skolas pagasta namu iesvētīšanu nosūtīja sekošu apsveikuma telegrammu:
Mūsu Vadoni, pagātnē aizmirstie nīcgalieši šodien iesvētīdami sava jaunnodibināta pagasta un skolas namus, izsaka Jums, Tautas Vadoni, mūsu nīcgallešu sirsnīgāko pateicība par tām lielām pūlēm un neatsveramiem darbiem, kurus Jūs esat veikuši, veicat un ar drošu un tālredzīgu skatu turpiniet to dabu mūsu mīļās dzimtenes — Latvijas un visu viņas iedzīvotāju labā. Izlūdzamies Dieva svētību Jums un Jūsu lielajam darbam!"

Otrā pasaules kara laikā 1943.g. skolas ēkā bija vācu kara hospitālis.
1996. gadā skola atzīmēja savu 60. gadskārtu. 1999. gada 1.septembrī notika svinīga jaunās skolas ēkas (citā vietā) iesvētīšana un atklāšana. Jaunās telpas iesvētīja bīskaps Jānis Bulis, ēkas atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Nīcgales pamatskolas direktore Antija Vēvere.
Mūsdienās vecā skolas ēka ir neapdzīvota. Izlikta uz pārdošanu. Pārdošanas dati: Platība: 649.1 m2 Sastāvs: zemes vienība 1.1887 ha platībā, nedzīvojamā ēka (skola) 649.1 m2 platībā un divas palīgēkas 141,5 m2 platībā un 12.2 m2 platībā.
2017. gada 3. oktobrī Daugavpils novada domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu par Nīcgales sākumskolas likvidāciju.

Atsauces
7a55b5683a3d5cdc3e6979f17a556b4287982b87
1afe6d0ce6c66510641d55141f9dbb0a55b2f1e3
Faacbaf040962f43ce83b5171a7c995ab2cde442