Latgales dati

1990. gada 18. novembris

Izveidota Daugavpis demokrātisko spēku padome, parakstīta deklarācija.
DEKLARĀCIJA
Paužot tautas vairākuma gribu, Latvija ir nostājusies uz neatkarīgas un demokrātiskas valsts atjaunošanas ceļa. Šis ceļš nav viegls, jo grūstošā komunistiskā impērija savā agonijā cenšas nepieļaut suverēnu valstu veidošanos, grib saglabāt centra monopolu, ar vardarbīgiem līdzekļiem lemt tautu likteni.
Vienīgi demokrātiskā ,un neatkarīgā Latvijā ir iespējams pārvarēt ekonomisko un sociāli politisko krīzi, garantēt visu Latvijā dzīvojošo tautu līdztiesību un kulturāli nacionālo autonomiju. Galvenais uzdevums šodien ir nodrošināt demokratizācijas procesa noturīgumu un neatgriiezeniskumu. Īpaši svarīgi tas ir Daugavpils novadā, kur joprojām valdošā administratīvi komandējošā sistēma ignorē Latvijas parlamenta lēmumus un tādējādi saasina politisko situāciju, kurina nacionālo naidu, nelauj cilvēkiem mierīgi strādāt republikas labā. Sis aparāts negrib viegli Padoties un atteikties .no savām priekšrocībām, kaļ Plānus saglabāt Daugavpili kā bankrotējošā sociālisma bastionu Latvijā.
Lai panāktu visu Daugavpils novada demokrātisko spēku vienotību, mēs, demokrātiski noskaņotās Organizācijas, partijas. nacionālās kultūras biedrības, apvienojamies demokrātisko spēku padomē. Mūsu darbibas pamatā ir Latvijas Republikas Augstākās
Padomes 4. maija Deklarācija, kā arī Latvijas tautu Foruma pamatatziņas. Savā darbībā mēs lietosim humānas, nevardarbīgas, demokrātiskas cīņas formas
Un metodes.
MŪSU DARBIBAS PAMATMERĶI IR:
1) veicināt šobrīd vēl pastāvošās un valdošās komunistiskās administratīvās sistēmas demontāžu:
2) izveidot tādu pašvaldūm, kas uz tiesiskas valsts principiem radītu patiesu tautvaldību un ievērotu visu Iedzīvotāju intereses;
3) konsekventi aizstāvēt Latvijas teritorijas nedalāmību un vienotību:
4) sekmēt visu Daugavpils novadā dzīvojošo tautību un nacionālo grupu kultūras un garīguma atdzimšanuun brīvu attīstību:
5) nepieļaut, lai pārejā uz tirgus attiecībām ekonomisko varu sagrābtu tie spēki, kuri pārstāv veco, politiski un ekonomiski bankrotējušo sistēmu: .
6) panākt, lai Daugavpils novadu Latvijas Republikas parlamentā pārstāvētu deputāti, kuri aizstāvētu Latvijas neatkarību un teritoriālo nedalāmību.

Padomes darbība balstās uz visu tajā ietilpstošo apvienību brīvprātība un vienlīdzību. Jebkura demokrātiska organizācija, kura atbalsta mūsu deklarāciju, var iestāties šajā padomē. Jebkura organizcija, biedrība, partija var arī brīvi izstāties no padomes.
Mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies sistemātiski informēt padomi par savu apvienību darbību.
VIENOTI LATVIJA!
Latvijas Tautas frontes Daugavpils nodaļa - Jānis Zugovs
Latvijas Tautas frontes Daugavpils rajona nodaļu apvienība - Jānis Strods
Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Daugavpils nodaļa - Jānis Spāģis
Daugavpils apriņķa pilsoņu komiteja - Igors Leifāns
Latvijas Demokrātiskās Darba partijas Daugavpils nodaļa - Valdis Lauskis
Daugavpils pilsētas tautas deputātu grupa «Progress» - Jānis Meškovs
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Daugavpils nodaļa - Gunārs Tāsis
Latvijas Strādnieku savienības Daugavpils zonālās mehanizācijas pārvaldes nodaļa - Jānis Salinieks
Latvijas Juristu biedrības Daugavpils ,nodaļa ~ Ernests Joksts
Brāļu kapu komiteja - Aleksandrs Kovaļovs-Krivonosovs
Daugavpils politiski represēto klubs - Juris Grauds
Daugavpils Baltslāvu biedrība - Ludmila Koroļova
Daugavpils Latviešu biedrība - Aivars Kehris
Daugavpils Latgaļu saime - Ģerirūde Kudiņa
Daugavpils Poļu biedrība «Promeņ» -- Pēteris Lavručonoks
Latvijas Lietuviešu kultūras biedrības Daugavpils nodaļa - Julijans Lansbergs
Zurnāla «Ogoņok» draugu klubs - Foma Morozovs
Daugavpils biedrība «Cemobiļa» - Grigorijs Ņikiiins.

Atsauces
  • “Demokrātisko spēku padomes deklarācija.” Avangards, Daugavpils. 1990. 24. novembris.
  • Rancāne, A. “Demokrātiskie spēki apvienojas.” Diena. 1990. 8. decembris.
1aff32d637f36221b9be7f0ae83368ed2ab997b3
D4244afe0c4e0aabf8483f5851aeee9f37466c21
F91f20ae26a7f7ac240037bd420742f4b74c0dba
976cfeba77e10c0251977f8511e6123b138c3cb0