Latgales dati
Dzimis Jakoba Manteifeļa /1796-1857/ un Marijas Manteifeles /dzim. Rikas, 1811-1874/ četru dēlu (Rihards, Gustavs, Juzefs, Jans) ģimenē 1832. gada 30. novembrī Dricānu muižā.
Literāts (publicists, folklorists),
vēsturnieks,
etnogrāfs.
Vairāku Latgalei veltītu darbu autors. Tiek uzskatīts par nozīmīgāko poļu autoru - Latgales vēstures pētnieku.
Brālis Rišards Manteifels. Bijuši vairāki brāļi, pie kuriem Dricānos, Taunagā, Vecpilī Gustavs M. pavadījis vasaras.
Piederēja Dricānos Skuškovas un Brukānu muižas.
1888.gadā veidojis albumu "Terra Mariana" - dāvanu Romas pāvestam Leo XIII 50. priesterības jubilejā.
Literatūrvēsturnieks T. Zeiferts "Latviešu rakstniecības vēsturē (1922-1925) par posmu (1856-1893) veidojis trīs nodaļas - Manteifelis, Miglinīks, Jūdžs.
Dažādos avots ir norādīti atšķirīgi G. Manteifela dzīves dati.
Noderīgu informāciju šajā ziņā sniedz 1916.gada laikraksts "Drywa", kurš publicēja ziņu par G. Manteifela nāvi. Laikrakstā minēti G.Manteifela dzīves dati pēc vecā kalendāra, tāpat kā konkrētais laikraksta numurs - 1916. gada 11. maijs, trešdiena. Laikraksta versijā G. Manteifelis dzimis 1832. gada 18. novembrī (vecais stils), nāves diena - Otrās Lieldienas 1916. gadā. Tā kā Lieldienu svētdiena 1916. gadā bija 10. aprīlī, attiecīgi Otrās Lieldienas bija 11. aprīlī jeb 24. aprīlī pēc jaunā stila. Laikraksts norāda, ka G.Manteifels apbedīts 16. aprīlī.
1937. gadā kaps saposts, uzstādīta piemiņas plāksne.
Miris Otrajās lieldienās 1916. gada 24. aprīlī brāļa Rišarda Manteifela dēlam Jozefam Manteifelim piederošajā Bonifacovas muižā. Apbedīts blakus saviem vecākiem Dricānu baznīcas dārzā.
Atsauces
  • Soms, H. “"Terra Mariana": albums – dāvana Romas pāvestam Leo XIII (1888).” http://terramariana.du.lv/lv/albums1888 (03.05.2011).
  • “M.D. Gustavs Manteuffels.” Drywa. 1916. 11. maijs.
  • “Manteuffel gen. Szoge.” Grām.: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil 1: Livland. Bd. 2. Bearb. von Astaf von Transehe- Roseneck. Görlitz 1935. S. 393.
  • “Barons Gustaws Manteifels † 1916.” Rīgas Ziņas. 1915 26. jūlijs.
  • Seils, S. “Atdzeivynōta Gustava Manteifeļa pīmiņa.” Grām.: Seils, S. Jaunī deigli. Apcerējumi un kritikas. Rēzekne, 1937. 26. - 31.lpp.
5adf735dfe1d646d99ec8834d0deb7bf47f343bc
D9537909b6cac121db934e44687361a46b6df3db
9454262a1bda4ad02b89dd0a79ba198326a071ae
A0ed2a0d4cf46810bb0619b798a155f32d281fca
74f90caf335948e1a455b865170365b47fdb149f
C7478abe83933021305345b67f23c1954ef29ee1
927bb48f3ad495c9523e227ba59db6f1811b622e
A76192da469ed600f3e26f52ed8218ef816f31aa
2707bb0952934403b7c454e338919bdd4c9e2b35
7ed80377a3c11ea628370f32c5636faa6fd14ba1
76d2fcadfa465ec67b0c04dc4cb3f033040ef371
88f57beb8d7a6178aa6d6cbbf14d98860f09fc26
452fbb290f585f1f3b2b59bc19339ea7b3b782a0
Fe5b59de62a7c62a25382679c9936fa8a872f956
4123b09074193b54995b690041df817cfd8a7cef