Latgales dati

1937. gada 30. augusts

Dricānu baznīcas dārzā atklāta kapa piemiņas plāksne Gustavam Manteifelim /1832-1916/- pirmā latgaliešu kalendāra izdevējam, literātam, zinātniekam. Sarīkojumu organizē Latgales skolotāju savienība. 1937. gadā apritēja 105 gadi kopš G.Manteifeļa dzimšanas un 75 gadi kopš pirmā Latgales kalendāra izdošanas.
Plāksnes uzlikšanu organizēja Latgales skolotāju Centrālā biedrība. Tās uzdevuma, aptaujājot dricāniešus, kapu Dricānos atrada un uzkopa biedrības valdes loceklis Stepons Seiļs.
Pasākuma sākumā vietējā baznīcā prāvests Alberts Uļjans iesvētīja piemiņas plāksni. Pēc plāksnes kultūras namā notika Manteifelim veltīti lasījumi, kuros referēja V.Seile un B.Začests. Pasakumā piedalījās ap 500 dalībnieku.
Teksts uz plāksnes:
"Latviešu draugam, Latgales vēstures pētniekam baronam Gustavam Manteifelim, dzim. 18. nov. 1832. g., mir. 24. nov. 1916. g."
Plāksnē ierakstīti nepareizi G,Manteifeļa dzīves dati. Par nāves dienu norādīts 24. novembris, nevis 24. aprīlis.
Mūsdienās ar Polijas valsts līdzekļiem kaps un plāksne ir sakārtota un restaurēta.
Latgales skolotāju centrālajai biedrībai bija ieceres uzlikt piemiņas plāksnes Andrīvam Jūrdžam un Pīteram Miglinīkam.

Atsauces
  • “Manteifelim Dricēnos atklās piemiņas plāksni.” Latgales Vēstnesis. 1937. 7. jūlijs.
  • “Latgales atmodas darbinieka godināšana.” Latgales Vēstnesis. 1937. 1. septembris.
  • “Piemiņas plāksne Latgales atmodas darbiniekam.” Rīts. 1937. 28. augusts.
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 77. lpp.
  • Seils, S. “Atdzeivynōta Gustava Manteifeļa pīmiņa.” Grām.: Seils, S. Jaunī deigli. Apcerējumi un kritikas. Rēzekne, 1937. 26. - 31.lpp.
88f57beb8d7a6178aa6d6cbbf14d98860f09fc26
F86241622c718c69fc2b3f2e11c0782058fd76a4