Latgales dati
Dzimis 1916. gada 1. novembrī Vitebskā.
Valstsvīrs (LPSR Valsts Drošības komitejas priekšsēdētājs /1963-1980/, ģenerālmajors),
komunistiskās partijas darbinieks (Latgales apgabala pagrīdes komitejas sekretārs /1943/).
Otrā pasaules kara dalībnieks (Latvijas partizānu brigādes komisārs).
Miris 1988. gada 8. janvārī.
Atsauces
  • “Avdjekevičs Longins.” Grām.: Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 1.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 560.- 561.lpp.
  • “Longins Avdjekevičs.” Cīņa. 1988. 10. janvāris.