Latgales dati
Dzimis 1983. gada 8. novembrī.
Zinātnieks (bioloģijas doktors)
Latvijas Dabas muzeja ornitologs.
Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 18.janvārī Dmitrijs Boiko aizstāvēja promocijas darbu „Ziemeļu gulbis Cygnus Cygnus(L.) Latvijā – ligzdojošā populācija, tās ziemošanas, spalvu maiņas un dispersijas ģeogrāfija” bioloģijas doktora grāda (Dr.biol.) iegūšanai.
Atsauces