Latgales dati

1921. gada 27. novembris

Pasākums notiek pirmās Adventes svētdienā. Tika uzskatīta par privātu latviešu vidusskolu, finansiāli atbalstīta ar privātiem līdzekļiem un valsts pabalstiem. Tā laika presē saukta par reālgimnāziju, dēvēta arī par pirmo katoļu vidusskolu. Skolai bija 2 sagatavošanas klases un 2 virzieni - klasiskais un humanitārais.
Skolas vajadzībām 1926. gadā sāka būvēt četrstāvu ēku. Valsts piešķīra 20.000 ls. 30. gados nama celtniecība vēl turpinājās.
1940. gada 30. septembrī padomju vara slēdza skolu un lika atbrīvot telpas. 1941. gada beigās darbību atjaunoja ģimnāzija. Vācu laikā skolas telpās darbojās Aglonas lauksaimniecības vidusskola. 1942. gada 22. janvārī skolā notika liels ugunsgrēks.
Pēc kara skola uzsāka darbu kā vispārizglītojošā skola, vēlāk - internātskola.
1999. gada 8. septembrī mācību gadu skolas telpās uzsāk Aglonas Katoļu ģimnāzija.
...
Ģimnāzijas vadītāji: Nikodems Rancāns, Aloizs Broks.
Gimnāzijas inspektors (mācību daļas vadītājs) Dominīks Makejonoks.
Par skolotājiem ģimnāzijā strādājuši: Staņislavs Škutāns,
..
1926. gadā ģimnāzijā mācījās 150 audzēkņi.
1933. gadā ģimnāzijas absolventu vidū bija: Sigismunds Vancāns, Jānis Muižnieks, Pēteris Cirsis, skolotājs Jānis Bērziņš, Konstantins Počs, Aloizs Keišs, Pēteris Krūza, Jānis Jermacāns, Broņislavs Romanovskis, Viktors Mundurs, Dominiks Trimalnieks, Jānis Cibuļskis, Vladislavs Bojārs.
1939. gadā ģimnāziiju beidza 2 klases (kopējais saraksts): J.Antāns (no Krāslavas), J. Suspoks, P. Armonovs, Boļeslavs Baginskis, P. Bernāns, Jānis Blusanovičs, Juliāns Blusanovičs, Antons Breidaks /-19.7.1996/, K. Ciukmacis, A. Ciršs, Jānis Danilāns, I. Gaspars, Jānis Grebežs, Jāzeps Grebežs (no Līksnas), J. Kosjaks, B. Locs, J. Lapa, P. Lubans, J. Livmanis, A. Lakso — Timinskis jeb Aglonietis, Jāzeps Mozga, A. Alechno, Broņislavs Pīzelis, P. Ručs, B. Samovičs, J. Skapars, Jāzeps Trizna, L. Upenīks, Antons Vaivods, Antons Valainis /1919-25.12.1990/, A. Visockis, V. Vonogs un P. Zubko, Peipiņu skolas direktors Ādams Krekelis.
1940. gadā bija 14. izlaidums. Klasisko nozarojumu beidza 15. audzēkņi: Ludviķis Aispurs, Vladislav» ??ljaruns, Aleksandrs Jermalenko, Jānis Jurjevs, Jānis Kaļva, Broņislavs Liepnieks, Staņislavs Lukaševičs, Frementijs Lubkalns, Antons Maskalāns, Alberts Pleišs, Valentins Rimšs, Pēteris Selickis, Aloizs Zeps, Jānis Zeps un Pēteris Želvis. Humanitāro nozarojumu beidza 9 audzēkņi: Juris Bluks, Samuels Dimenštelns, Augusts Kudeiko, Gregors Ērts - Ūsāns, Miķelis Pižiks, Staņislavs Rikāns, Aloizijs Upenieks, Jāzeps Vaišļis un Boleslavs Zukuls.
Ģimnāzijas pazīstamākie absolventi:
Casno Pēteris, Kokins Broņislavs /1930/, Niedra Jānis

Atsauces
  • “Aglonas realģimnazijas pasvetešona un atklošona.” Latgolas Vōrds. 1921. 7.decembris.
2fb3e662df53bbcb01d37413a81bba2867d4f392
Eaba61573fb29abcc03adf84d5ca3c94d3a5ebda
C1ac361b0dd726472bb8c330bf0e00e59c4da0a6
521470f79ebd475e0b116792acf4378686589788
D9d40afc3b24c5d0e09da85cb2bdea9f676d2c35
7e30663acf4a82b0a95301085a7544ebd2723922
1a134111fbe970f7e1a212512637783502a57319
3a42213267f2b39c13567004cd26a5d22fa249ae