Latgales dati
Dzimusi 1901. gadā.
Izglītības darbiniece (Daugavpils 3. pamatskoals pārzine /1924-/; 6. pamatskolas skolotāja, pārzine /1937-/, 7. pamatskolas skolotāja kara laikā),
sabiedriska darbiniece (biedrība "Blōzma", Daugavpils latviešu katoļu dāmu komiteja, Latvijas katoļu skolotāju biedrība).
Persona "Svok" daudzkārt figurē laikrakstu ziņas par latviešu aktivitātēm.
Persona "Svoks" minēta kā pirmais skolotājs 19. gs. 60. gados Dignājas Ģitarānu pamatskolā.
1917.gadā persona "Stan. Swoks" ievēlēta bēgļu palīdzības biedrības Daugavpils nodaļas valdē.
Daugavpilī kopš 1917. gada. Lielinieku laikā 1919. gada rūpējusies par biedrības "Saules" skolas inventāru - 2 šujmašīnām.
1920. gadā Svok (latgaliete, jaunkundze) minēta Latviešu karavīru kluba Daugavpilī dibināšanas sakarā.
Personu "Svok" saistība laikrakstu informācijās ar Naujenes pagastu.
Dzimšanas dati no Svoku dzimtas apbedījuma Daugavpils katoļu kapos. Turpat minētas personas Pēteris Svoks (01.01.1894-27.06.1941) - dzelzceļnieks?, iespējams gājis bojā kauju laikā Daugavpilī; Sofija Svoka (1866-1950).
Iespējama radniecība ar personu: Berta Svoka, dzimusi Daugavpils apriņķī 1932. gadā, beigusi Daugapils daiļamatniecības skolu, skolotāja Viļakas vidusskolā, pēc tam komjaunatnes un partijas darbā.
Mirusi 1971. gadā Daugavpilī. Apbedīta Daugavpils katoļu kapos.
Atsauces
  • “3. pilsētas latviešu pamatskola.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 17. oktobris.
  • “Latvijas katoļu skolotāju konference.” Zīdūnis, 1934. Nr. 3/4., 21. lpp.
  • “Daugavpiļs.” Latgalīts. 1920. 29. marts.
  • “Daugavpiles latgališu sabībriskos dzeives porskots.” Latgolas Vōrds. 1921. 31. oktobris.
  • “Pie tautskolu šūpuļiem.” Jēkabpils Vēstnesis. 1938.02.03.
F51db358479f19d5c515efaafce38aadf2f74d5a
7c98eecdc8a864601488b7d7b6cffe3d872a6dab