Latgales dati

1926. gada 11. novembris

Rīgā sāk iznākt nedēļas laikraksts "Zemnīka Ziņas". Redaktori F.ZEPS /1926-1929/, J.ULJANS /1929-1931/. Redakcijas kolēģijā ietilpa A.BUDŽE, B.SPŪLIS, O.DZENIS, V.RUBULIS, J.SOMS. Pēdējais numurs iznāca 1931. gada 19. jūnijā. Apvienojās ar laikrakstu "Jaunō Straume" un turpmāk iznāca laikraksts "Jaunais Vōrds".